Detta är ett teremitbo. Det är lika stort under jorden.