Den här mannen sitter och väntar på att någon ska komma och tanka. Ingen automatik!